Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Projektové záměry

celkový počet záznamů: 29 765

IČ nositele:

42409152

Název nositele:

Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10

Název projektového záměru:

Zastřešení terasy DDM Jindřichův Hradec

Místo realizace:

Jindřichův Hradec (okres Jindřichův Hradec)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2023

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

4 100 000

Popis projektového záměru:

Zastřešení terasy (stavební úpravy č. p. 10, Růžová 10, J. Hradec) – vznik dvou nových odborných učeben pro přírodovědné oddělení a práci s digitální technologií = rekonstrukce + zasíťování + vybavení.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K17 - jiné
M - Volnočasové aktivity - M1 - DDM

IČ nositele:

70848335

Název nositele:

Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39

Název projektového záměru:

Vybudování multimediální učebny v ZUŠ Bechyně

Místo realizace:

Bechyně (okres Tábor)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2023

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

4 500 000

Popis projektového záměru:

Vybudování multimediální učebny: Součástí projektu jsou stavební úpravy, rozvody a zasíťování dané učebny, její odhlučení, akustické vyladění, vybavení nábytkem a HW a SW, dále je nutné vybudování bezbariérového přístupu a WC.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K16 - ZUŠ

IČ nositele:

60077638

Název nositele:

Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1

Název projektového záměru:

Výstavba přírodní učebny v Přední Výtoni

Místo realizace:

Přední Výtoň (okres Český Krumlov)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2023

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

16 900 000

Popis projektového záměru:

Cílem projektu je vybudování celoročně využívané přírodní základny – srubu v místě současné kuchyně s jídelnou. Tato budova bude samostatně funkční, vybavená pro vzdělávání pro cca 50 osob, s prostory pro výuku přírodních věd, technických a řemeslných oborů a cizích jazyků, s možností výuky přímo v terénu.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K17 - jiné
M - Volnočasové aktivity - M1 - DDM

IČ nositele:

60061847

Název nositele:

Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346

Název projektového záměru:

Stavební úpravy – půdní vestavba objektu č. p. 346, k. ú. Tábor

Místo realizace:

Tábor (okres Tábor)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2023

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

8 000 000

Popis projektového záměru:

Jedná se o stavební úpravy a nástavbu stávajícího objektu půdního prostoru na 2 nové prostory pro zájmové vzdělávání, sklady, kabinet, úklidovou místnost a sociální zázemí (WC ženy a invalidé, WC muži) a recepce. Nákup vybavení – variabilní školní lavice a nábytek, sedací vaky, audiotechnika.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K17 - jiné
M - Volnočasové aktivity - M1 - DDM

IČ nositele:

60650745

Název nositele:

Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263

Název projektového záměru:

Vybudování učeben pro zpracování hudby s využitím IT ve výuce a nahrávacího studia

Místo realizace:

Strakonice (okres Strakonice)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2023

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

13 000 000

Popis projektového záměru:

Záměrem je vybudování samostatné učebny pro zpracování a tvorbu hudby a nahrávacího studia. Součástí záměru je nově vybudovaný prostor s akustickou izolací, kompletní zasíťování včetně vybavení nahrávacího studia a vybudování výtahu.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K16 - ZUŠ

IČ nositele:

00524662

Název nositele:

Obec Horní Police

Název projektového záměru:

Oprava Mariánského sloupu a sochy sv. Jana Nepomuckého

Místo realizace:

Horní Police (okres Česká Lípa)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2026

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

2 500 000

Popis projektového záměru:

Celková revitalizace památek.

Kategorie projektového záměru:

B - Cestovní ruch a kulturní dědictví - B7 - památka

IČ nositele:

00524662

Název nositele:

Obec Horní Police

Název projektového záměru:

Rekonstrukce restauračního zařízení s vyhlídkou

Místo realizace:

Horní Police (okres Česká Lípa)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2025

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

4 000 000

Popis projektového záměru:

Kompletní rekonstrukce restauračního zařízení s terasou a vyhlídkou na Ploučnici. Zázemí pro vodáckou turistiku a zázemí pro turisty, kteří navštěvují zámek, kostel a památky v Horní Polici.

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

00524662

Název nositele:

Obec Horní Police

Název projektového záměru:

Obnova náměstíčka a přednáměstí

Místo realizace:

Horní Police (okres Česká Lípa)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2024

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

1 000 000

Popis projektového záměru:

Vybudování nového konceptu zeleně a obnovy relaxační zóny.

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

25546210

Název nositele:

I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o.p.s.

Název projektového záměru:

Vybudování jazykových učeben v půdních prostorách

Místo realizace:

Brno (okres Brno-město)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2023

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

56 679 425

Popis projektového záměru:

Hlavním cílem projektu je modernizace učebny pro výuku cizích jazyků. Dílčími cíli projektu jsou dále vyřešení konektivity školy. V rámci projektu bude do učebny pořízeno vybavení pro studenty a pedagogy, které odpovídá pokroku a nárokům na výuku příslušných předmětů. Projekt tedy přispěje ke zkvalitnění výuky ve vazbě komunikace v cizích jazycích na škole. Doplňkovými aktivitami projektu, které přispějí k naplnění dílčích cílů, jsou také zajištění konektivy školy.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K8 - SŠ

IČ nositele:

00524662

Název nositele:

Obec Horní Police

Název projektového záměru:

Cyklostezka

Místo realizace:

Horní Police (okres Česká Lípa)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2024

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

4 000 000

Popis projektového záměru:

Vybudování cyklostezky napojení Česká Lípa - Horní Police - Benešov nad Ploučnicí.

Kategorie projektového záměru:

B - Cestovní ruch a kulturní dědictví - B2 - cyklostezka/ cyklotrasa