Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Projektové záměry

celkový počet záznamů: 29 765

IČ nositele:

00241407

Název nositele:

Město Libčice nad Vltavou

Název projektového záměru:

Modernizace koncertního sálu ZUŠ Libčice nad Vltavou

Místo realizace:

Libčice nad Vltavou (okres Praha-západ)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2024

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

3 250 000

Popis projektového záměru:

Modernizace má za cíl zvýšit využitelnou kapacitu sálu a vybudovat moderní multifunkční prostor využitelný pro koncerty, vystoupení, audiovizuální záznamy, online přenosy, výuku taneční, multimediální a dramatické výchovy a vzdělávání. Modernizace zahrnuje stavebně-technické řešení a vybavení audiovizuální technikou. Sál bude sloužit zejména pro potřeby ZUŠ, ale také dalších městských škol, obce a spolků.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K16 - ZUŠ

IČ nositele:

00285374

Název nositele:

Obec Šardice

Název projektového záměru:

Šardice - rekonstrukce komunikace v ulici Zemkova

Místo realizace:

Šardice (okres Hodonín)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2023

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

6 028 000

Popis projektového záměru:

Projekt řeší rekonstrukci místní komunikace, doplnění a opravu chodníků podél stávající místní komunikace a úpravu vjezdů k jednotlivým nemovitostem.

Kategorie projektového záměru:

C - Doprava a související infrastruktura - C14 - místní komunikace

IČ nositele:

00261891

Název nositele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Název projektového záměru:

Základní umělecká škola, Chomutov - revitalizace učebny pro rozvoj digitálních technologií

Místo realizace:

Chomutov (okres Chomutov)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2024

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

15 000 000

Popis projektového záměru:

Projekt modernizace a vybavení odborných prostor ve vazbě na práci s digitálními technologiemi – multimediální učebna pro hudební nauku, grafické studio. Digitální technologie jako nový fenomén české Výtvarné výchovy. V rámci této aktivity budou vytvořeny tři moduly – dva moduly pro výuku hudební nauky a jeden modul pro zvukovou tvorbu. Využití digitálních technologií ve výuce grafické výchovy. Základní oblastí je zde plošný design, další oblastí je multimediální tvorba.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K16 - ZUŠ
N - Základní občanská vybavenost - N5 - služby pro občany

IČ nositele:

00261891

Název nositele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Název projektového záměru:

Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace - revitalizace přírodovědné učebny

Místo realizace:

Chomutov (okres Chomutov)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2024

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

15 000 000

Popis projektového záměru:

Hlavním účelem projektu je komplexní rekonstrukce nové učebny Akva/Tera a tím dojde ke zkvalitnění výuky naší mládeže a to zejména z hlediska příjemnějšího prostředí, lépe využitého prostoru, ergonomie a bezpečnosti. Možnosti využití moderních technologií a nových metod výuky.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K1 - celoživotní vzdělávání
M - Volnočasové aktivity - M1 - DDM

IČ nositele:

00238309

Název nositele:

Město Mnichovo Hradiště

Název projektového záměru:

Vybudování odborných učeben ve dvoře ZUŠ, úprava dvoru

Místo realizace:

Mnichovo Hradiště (okres Mladá Boleslav)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2025

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

16 500 000

Popis projektového záměru:

Vybudování a vybavení nových venkovních odborných učeben pro polytechnické vzdělávání (výtvarná výchova) a pro práci s digitálními technologiemi, zajištění bezbarierovosti, úprava dvoru.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K16 - ZUŠ

IČ nositele:

00238309

Název nositele:

Město Mnichovo Hradiště

Název projektového záměru:

Vybavení odborné učebny ZUŠ v konírně

Místo realizace:

Mnichovo Hradiště (okres Mladá Boleslav)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2025

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

5 500 000

Popis projektového záměru:

Vybavení odborné učebny (výtvarná výchova) v bývalé konírně, zajištění bezbariérovosti.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K16 - ZUŠ

IČ nositele:

00238309

Název nositele:

Město Mnichovo Hradiště

Název projektového záměru:

Rekonstrukce odborných učeben v budově ZUŠ

Místo realizace:

Mnichovo Hradiště (okres Mladá Boleslav)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2025

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

8 800 000

Popis projektového záměru:

Rekonstrukce a vybavení stávajících odborných učeben v budově ZUŠ, zajištění bezbarierovosti.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K16 - ZUŠ

IČ nositele:

00239771

Název nositele:

Obec Sokoleč

Název projektového záměru:

Požární zbrojnice Sokoleč

Místo realizace:

Sokoleč (okres Nymburk)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2024

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

21 000 000

Popis projektového záměru:

Výstavba nové požární zbrojnice Sokoleč.

Kategorie projektového záměru:

E - IZS a jeho složky - E11 - hasičská zbrojnice

IČ nositele:

00278475

Název nositele:

Město

Název projektového záměru:

ZUŠ Karla Halíře, Vrchlabí

Místo realizace:

Vrchlabí (okres Trutnov)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2024

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

64 500 000

Popis projektového záměru:

Výstavba nové budovy ZUŠ.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K16 - ZUŠ

IČ nositele:

00278475

Název nositele:

Město Vrchlabí

Název projektového záměru:

ZUŠ Karla Halíře, Vrchlabí

Místo realizace:

Vrchlabí (okres Trutnov)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2025

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

64 500 000

Popis projektového záměru:

Výstavba nové budovy ZUŠ.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K16 - ZUŠ