Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Projektové záměry

celkový počet záznamů: 29 765

IČ nositele:

00240966

Název nositele:

obec Velké Popovice

Název projektového záměru:

Přístavba ZUŠ Velké Popovice

Místo realizace:

Velké Popovice (okres Praha-východ)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2023

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

35 000 000

Popis projektového záměru:

Projektový záměr na rozšíření infrastruktury neformálního vzdělávání v obci Velké Popovice. Realizací projektu dojde k přístavbě stávající budovy ZUŠ a tím k vybudování nových výukových prostor.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K16 - ZUŠ

IČ nositele:

00264334

Název nositele:

Město Roudnice nad Labem

Název projektového záměru:

Rekonstrukce budovy ZUŠ v ulici Dr. Slavíka

Místo realizace:

Roudnice nad Labem (okres Litoměřice)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2025

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

15 000 000

Popis projektového záměru:

Předmětem projektu je rekonstrukce budovy ZUŠ Roudnice nad Labem v ulici Dr. Slavíka, která slouží k výuce výtvarného oboru. Předmětem rekonstrukce bude rekonstrukce střechy, sanace zdiva, přístavba výtahu a zajištění bezbariérovosti a vytvoření nové multimediální učebny. Součástí projektu je i vybavení učeben nábytkem, pomůckami a ICT technologiemi. Projekt přispívá k rozvoji představivosti a kreativity potřebné v technických oborech a rozvíjí práci s digitálními technologiemi.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K16 - ZUŠ

IČ nositele:

70892156

Název nositele:

Ústecký kraj

Název projektového záměru:

LZŠ Měcholupy – Krajské SPC – rekonstrukce a přístavba budovy sýpky

Místo realizace:

Měcholupy (okres Louny)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2025

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

90 000 000

Popis projektového záměru:

V rámci investiční akce bude zrekonstruován interiér památkově chráněné budovy sýpky a bude přistavěna nová budova, která s historickou budovou bude propojena výtahovým a schodišťovým tubusem. V budově sýpky vzniknou prostory pro školní družinu, ergoterapii, fyzioterapii, cvičná kuchyňka, snoezelen (multisenzorická místnost) a výstavní prostory.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K7 - speciální škola

IČ nositele:

70892156

Název nositele:

Ústecký kraj

Název projektového záměru:

Speciální pedagogické centrum Střekov - Kompletní rekonstrukce dle potřeb nově vzniklého centra

Místo realizace:

Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2024

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

35 000 000

Popis projektového záměru:

Místem akce projektu je Speciální ZŠ a PŠ, Pod Parkem 2788, Ústí nad Labem, Karla IV. 34. Obsahem projektu je kompletní rekonstrukce vnitřních instalací a úprav dle potřeb nově vzniklého centra. Kompletní oprava budovy pro práci speciálně pedagogického centra - jedná se o elektroinstalaci, zdravotnětechnickou instalaci, rozvody vody a topení, výměna osvětlení a zabezpečení, výměna oken, oprava vzduchotechniky dále vnitřní úpravy. Rekonstrukce zahrnuje také opravu tělocvičny.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K7 - speciální škola

IČ nositele:

00304271

Název nositele:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Název projektového záměru:

Přírodovědná učebna

Místo realizace:

Rožnov pod Radhoštěm (okres Vsetín)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2023

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

450 000

Popis projektového záměru:

Vybudování a vybavení přírodovědné učebny pro výukové programy a kroužky

Kategorie projektového záměru:

M - Volnočasové aktivity - M1 - DDM

IČ nositele:

00304271

Název nositele:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Název projektového záměru:

Přístavba druhého nadzemního patra na budově Střediska volného času

Místo realizace:

Rožnov pod Radhoštěm (okres Vsetín)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2023

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

9 600 000

Popis projektového záměru:

Vybudování nových učeben zájmových útvarů SVČ, včetně zázemí pro pedagogické pracovníky - řešení prostorových podmínek pro činnost SVČ. Rozšíření prostorových kapacit SVČ Rožnov p. R., příspěvková organizace. Dostačující a kvalitní prostory pro zájmové vzdělávání (cizí jazyky, polytechnika, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi) dětí a žáků na území města.

Kategorie projektového záměru:

M - Volnočasové aktivity - M1 - DDM

IČ nositele:

00304271

Název nositele:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Název projektového záměru:

Rozšíření prostorových kapacit SVČ

Místo realizace:

Rožnov pod Radhoštěm (okres Vsetín)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2023

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

49 999 999

Popis projektového záměru:

Rozšíření prostorových kapacit SVČ Rožnov p. R. příspěvková organizace. Dostačující a kvalitní prostory pro zájmové vzdělávání (cizí jazyky, polytechnika, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi) dětí a žáků na území města.

Kategorie projektového záměru:

M - Volnočasové aktivity - M1 - DDM

IČ nositele:

00304271

Název nositele:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Název projektového záměru:

Učebna informačních a digitálních technologií

Místo realizace:

Rožnov pod Radhoštěm (okres Vsetín)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2023

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

700 000

Popis projektového záměru:

Vybavení pro kroužky zaměřené na informační a digitální technologie

Kategorie projektového záměru:

M - Volnočasové aktivity - M1 - DDM

IČ nositele:

00289965

Název nositele:

Město Náměšť nad Oslavou

Název projektového záměru:

Přesun ZUŠ do objektu Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč na ulici Třebíčská v Náměšti

Místo realizace:

Náměšť nad Oslavou (okres Třebíč)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2025

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

4 500 000

Popis projektového záměru:

Předmětem projektu bude přesun ZUŠ z nevyhovující budovy fary a staré radnice do budovy Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč (detašované pracoviště Náměšť nad Oslavou) na ulici Třebíčská v Náměšti nad Oslavou. V budově budou využita dvě patra o celkové ploše cca 638 m2.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K16 - ZUŠ

IČ nositele:

00278653

Název nositele:

Město Česká Třebová

Název projektového záměru:

Parky nábřeží Třebovky lokalita Bezděkov

Místo realizace:

Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2020

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

2 500 000

Popis projektového záměru:

Klidová a rekreační zóna nábřeží Třebovky

Kategorie projektového záměru:

G - Veřejný majetek a veřejná prostranství - G12 - veřejné prostranství