Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Projektové záměry

celkový počet záznamů: 29 765

IČ nositele:

00232521

Název nositele:

Obec Postupice

Název projektového záměru:

Základní škola a Mateřská škola Postupice, okres Benešov

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2025

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

700 000

Popis projektového záměru:

Vybudování polytechnického zázemí

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

00232823

Název nositele:

Obec Teplýšovice

Název projektového záměru:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2021

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

80 000

Popis projektového záměru:

Didaktické pomůcky

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

00232513

Název nositele:

Obec Poříčí nad Sázavou

Název projektového záměru:

Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou, okres Benešov, příspěvková organizace

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2021

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

1 000 000

Popis projektového záměru:

Vybudování nové jazykové učebny

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

00232122

Název nositele:

Obec Lešany

Název projektového záměru:

Základní škola a mateřská škola Lešany

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2021

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

5 000 000

Popis projektového záměru:

Půdní vestavba za účelem vybudování nové učebny a zázemí pro ŠD

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

00232513

Název nositele:

Obec Poříčí nad Sázavou

Název projektového záměru:

Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou, okres Benešov, příspěvková organizace

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2021

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

6 000 000

Popis projektového záměru:

Vybudování učebny chemie a modernizace učebny fyziky, včetně vybavení digitálními technologiemi, počítačové učebny, modernizace prostor pro domácí práce a školní zahrady

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

00232122

Název nositele:

Obec Lešany

Název projektového záměru:

Základní škola a mateřská škola Lešany

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2021

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

250 000

Popis projektového záměru:

Modernizace tříd ZŠ

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

00232122

Název nositele:

Obec Lešany

Název projektového záměru:

Základní škola a mateřská škola Lešany

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2021

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

2 500 000

Popis projektového záměru:

Stavební úpravy / rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ Lešany

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

00232068

Název nositele:

Obec Křečovice

Název projektového záměru:

Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2022

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

600 000

Popis projektového záměru:

Didaktické pomůcky

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

00232122

Název nositele:

Obec Lešany

Název projektového záměru:

Základní škola a mateřská škola Lešany

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2021

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

300 000

Popis projektového záměru:

Modernizace vybavení učeben a kanceláře školy

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

00232068

Název nositele:

Obec Křečovice

Název projektového záměru:

Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2022

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

200 000

Popis projektového záměru:

Interaktivní tabule

Kategorie projektového záměru: