Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Projektové záměry

celkový počet záznamů: 29 765

IČ nositele:

00262340

Název nositele:

Statutární město Jablonec nad Nisou

Název projektového záměru:

Koncepce cestovního ruchu

Místo realizace:

Jablonec nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2023

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

300 000

Popis projektového záměru:

Zpracování koncepce rozvoje cestovního ruchu včetně plánu implementace

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

73635057

Název nositele:

Klášter Hejnice - vzdělávací, konferenční a poutní dům

Název projektového záměru:

Střecha kláštera Hejnice

Místo realizace:

Hejnice (okres Liberec)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2023

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

18 000 000

Popis projektového záměru:

Kulturní památka ÚSKP 46739/5-4274 Klášter v Hejnicích (propojená s národní kulturní památkou - poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie v Hejnicích). Rekonstrukce a zateplení střechy kláštera, změna vzhledu střešních oken (přiblížení charakteru památky). Klášter byl v 90. letech 20. stol. opatřen provizorní střechou s krytinou z asfaltového šindele, která dožila, stav ohrožuje předchozí rekonstrukci objektu a zvyšuje energetickou náročnost.

Kategorie projektového záměru:

B - Cestovní ruch a kulturní dědictví - B7 - památka

IČ nositele:

00260576

Název nositele:

Město Jablonné v Podještědí

Název projektového záměru:

Oprava objektu kostela Panny Marie

Místo realizace:

Jablonné v Podještědí (okres Liberec)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2023

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

50 000 000

Popis projektového záměru:

multifunkční využití objektu

Kategorie projektového záměru:

B - Cestovní ruch a kulturní dědictví - B5 - kostel/ kaplička

IČ nositele:

00260576

Název nositele:

Město Jablonné v Podještědí

Název projektového záměru:

Výstavba venkovní učebny

Místo realizace:

Jablonné v Podještědí (okres Liberec)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2025

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

5 000 000

Popis projektového záměru:

Cílem je vybudovat venkovní učebnu s podiem, úprava zahrady v areálu umělecké školy

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

00260576

Název nositele:

Město Jablonné v Podještědí

Název projektového záměru:

Revitalizace Dominikánského náměstí

Místo realizace:

Jablonné v Podještědí (okres Liberec)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2025

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

30 000 000

Popis projektového záměru:

oprava povrchů, stav. úpravy prostor před bazilikou

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

00260576

Název nositele:

Město Jablonné v Podještědí

Název projektového záměru:

Revitalizace nám. Míru

Místo realizace:

Jablonné v Podještědí (okres Liberec)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

0

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

30 000 000

Popis projektového záměru:

úprava prostor před bazilikou, oprava povrchů

Kategorie projektového záměru:

B - Cestovní ruch a kulturní dědictví - B4 - infrastruktura cestovního ruchu

IČ nositele:

45331006

Název nositele:

Obec Lhůta

Název projektového záměru:

Lhůta - oprava povrchu místní komunikace na p. č. 516/1

Místo realizace:

Lhůta (okres Plzeň-město)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2024

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

3 500 000

Popis projektového záměru:

obnova povrchu místní komunikace

Kategorie projektového záměru:

C - Doprava a související infrastruktura - C14 - místní komunikace

IČ nositele:

45331006

Název nositele:

Obec Lhůta

Název projektového záměru:

Výstavba skladu hasičské techniky

Místo realizace:

Lhůta (okres Plzeň-město)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2021

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

1 015 000

Popis projektového záměru:

Sklad hasičské techniky na parc. č. 134/24 přistavěný k hasičské zbrojnici parc. č. st. 88/2

Kategorie projektového záměru:

E - IZS a jeho složky - E11 - hasičská zbrojnice

IČ nositele:

45331006

Název nositele:

Obec Lhůta

Název projektového záměru:

Rekonstrukce prostoru výjezdu z budovy hasičské zbrojnice

Místo realizace:

Lhůta (okres Plzeň-město)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2023

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

1 500 000

Popis projektového záměru:

Stavební úpravy zpevněné plochy

Kategorie projektového záměru:

E - IZS a jeho složky - E1 - hasičský záchranný sbor

IČ nositele:

00241407

Název nositele:

Město Libčice nad Vltavou

Název projektového záměru:

Modernizace koncertního sálu a učebny režie v ZUŠ Libčice nad Vltavou

Místo realizace:

Libčice nad Vltavou (okres Praha-západ)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2024

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

3 250 000

Popis projektového záměru:

Cílem projektu je modernizovat stávající koncertní sál ZUŠ, stavebními úpravami navýšit stávající kapacitu prostoru a vybavit moderní audiovizuální technikou. Projekt zahrnuje stavebně technické řešení (celkovou rekonstrukci a menší stavební úpravy) koncertního sálu a vybavení sálu a učebny režie moderní audiovizuální technikou.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K16 - ZUŠ