Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Beroun

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

2102

LAU 1 (NUTS 4):

NUTS2:

CZ02 - Střední Čechy

Celková výměra území (ha):

41 567

Počet bydlících obyvatel k 2018:

63 253

Počet obcí:

48

Zdroje dat