Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Středočeský kraj

Typ sídla:

Kraj

ZUJ (kód obce):

3026

NUTS2:

CZ02 - Střední Čechy

Celková výměra území (ha):

1 092 847

Počet bydlících obyvatel k 2023:

1 455 940

Počet obcí:

1 144

Nejvýše položený bod (m n.m.):

862

Nejníže položený bod (m n.m.):

158

Zdroje dat