Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Lysá nad Labem

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

2113

LAU 1 (NUTS 4):

NUTS2:

CZ02 - Střední Čechy

Celková výměra území (ha):

14 216

Počet bydlících obyvatel k 2023:

32 043

Počet obcí:

12

Zdroje dat