Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Nymburk

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

2118

LAU 1 (NUTS 4):

NUTS2:

CZ02 - Střední Čechy

Celková výměra území (ha):

35 554

Počet bydlících obyvatel k 2023:

41 770

Počet obcí:

39

Zdroje dat