Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Poděbrady

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

2119

LAU 1 (NUTS 4):

NUTS2:

CZ02 - Střední Čechy

Celková výměra území (ha):

34 869

Počet bydlících obyvatel k 2023:

32 738

Počet obcí:

35

Zdroje dat