Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Mladá Boleslav

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

2115

NUTS2:

CZ02 - Střední Čechy

Celková výměra území (ha):

81 039

Počet bydlících obyvatel k 2023:

117 807

Počet obcí:

98

Zdroje dat