Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Strakonice

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

3111

NUTS2:

CZ03 - Jihozápad

Celková výměra území (ha):

57 419

Počet bydlících obyvatel k 2023:

45 330

Počet obcí:

69

Zdroje dat