Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Jihočeský kraj

Typ sídla:

Kraj

ZUJ (kód obce):

3034

NUTS2:

CZ03 - Jihozápad

Celková výměra území (ha):

1 005 801

Počet bydlících obyvatel k 2023:

654 505

Počet obcí:

624

Nejvýše položený bod (m n.m.):

1 378

Nejníže položený bod (m n.m.):

330

Zdroje dat