Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

okres Jindřichův Hradec

Typ sídla:

Okres

ZUJ (kód obce):

40304

NUTS2:

CZ03 - Jihozápad

Celková výměra území (ha):

194 387

Počet bydlících obyvatel k 2023:

90 246

Počet obcí:

106

Nejvýše položený bod (m n.m.):

760

Nejníže položený bod (m n.m.):

420

Zdroje dat