Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

okres Prachatice

Typ sídla:

Okres

ZUJ (kód obce):

40321

NUTS2:

CZ03 - Jihozápad

Celková výměra území (ha):

137 674

Počet bydlících obyvatel k 2023:

51 474

Počet obcí:

65

Nejvýše položený bod (m n.m.):

1 378

Nejníže položený bod (m n.m.):

410

Zdroje dat