Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Písek

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

3108

LAU 1 (NUTS 4):

NUTS2:

CZ03 - Jihozápad

Celková výměra území (ha):

74 176

Počet bydlících obyvatel k 2023:

54 647

Počet obcí:

49

Zdroje dat