Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Týn nad Vltavou

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

3115

NUTS2:

CZ03 - Jihozápad

Celková výměra území (ha):

26 240

Počet bydlících obyvatel k 2023:

14 123

Počet obcí:

14

Zdroje dat