Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Sušice

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

3214

LAU 1 (NUTS 4):

NUTS2:

CZ03 - Jihozápad

Celková výměra území (ha):

78 069

Počet bydlících obyvatel k 2018:

24 171

Počet obcí:

30

Zdroje dat