Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Plzeňský kraj

Typ sídla:

Kraj

ZUJ (kód obce):

3042

NUTS2:

CZ03 - Jihozápad

Celková výměra území (ha):

764 903

Počet bydlících obyvatel k 2023:

613 374

Počet obcí:

501

Nejvýše položený bod (m n.m.):

1 370

Nejníže položený bod (m n.m.):

250

Zdroje dat