Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

okres Plzeň-jih

Typ sídla:

Okres

ZUJ (kód obce):

40380

NUTS2:

CZ03 - Jihozápad

Celková výměra území (ha):

106 823

Počet bydlících obyvatel k 2023:

71 593

Počet obcí:

99

Nejvýše položený bod (m n.m.):

628

Nejníže položený bod (m n.m.):

323

Zdroje dat