Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

okres Domažlice

Typ sídla:

Okres

ZUJ (kód obce):

40355

NUTS2:

CZ03 - Jihozápad

Celková výměra území (ha):

105 185

Počet bydlících obyvatel k 2023:

56 120

Počet obcí:

76

Nejvýše položený bod (m n.m.):

1 042

Nejníže položený bod (m n.m.):

356

Zdroje dat