Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Domažlice

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

3202

NUTS2:

CZ03 - Jihozápad

Celková výměra území (ha):

76 315

Počet bydlících obyvatel k 2023:

40 840

Počet obcí:

58

Zdroje dat