Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Cheb

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

4102

LAU 1 (NUTS 4):

NUTS2:

CZ04 - Severozápad

Celková výměra území (ha):

49 681

Počet bydlících obyvatel k 2023:

51 232

Počet obcí:

21

Zdroje dat