Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Karlovarský kraj

Typ sídla:

Kraj

ZUJ (kód obce):

3051

NUTS2:

CZ04 - Severozápad

Celková výměra území (ha):

331 034

Počet bydlících obyvatel k 2023:

295 077

Počet obcí:

134

Nejvýše položený bod (m n.m.):

1 244

Nejníže položený bod (m n.m.):

320

Zdroje dat