Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

okres Karlovy Vary

Typ sídla:

Okres

ZUJ (kód obce):

40436

NUTS2:

CZ04 - Severozápad

Celková výměra území (ha):

151 072

Počet bydlících obyvatel k 2018:

115 209

Počet obcí:

56

Nejvýše položený bod (m n.m.):

1 244

Nejníže položený bod (m n.m.):

320

Zdroje dat