Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Karlovy Vary

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

4103

NUTS2:

CZ04 - Severozápad

Celková výměra území (ha):

117 142

Počet bydlících obyvatel k 2018:

87 242

Počet obcí:

41

Zdroje dat