Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Kadaň

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

4204

LAU 1 (NUTS 4):

NUTS2:

CZ04 - Severozápad

Celková výměra území (ha):

44 963

Počet bydlících obyvatel k 2023:

43 119

Počet obcí:

19

Zdroje dat