Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Ústecký kraj

Typ sídla:

Kraj

ZUJ (kód obce):

3069

NUTS2:

CZ04 - Severozápad

Celková výměra území (ha):

533 866

Počet bydlících obyvatel k 2023:

811 169

Počet obcí:

354

Nejvýše položený bod (m n.m.):

1 225

Nejníže položený bod (m n.m.):

115

Zdroje dat