Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Litvínov

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

4206

LAU 1 (NUTS 4):

NUTS2:

CZ04 - Severozápad

Celková výměra území (ha):

23 597

Počet bydlících obyvatel k 2023:

35 734

Počet obcí:

11

Zdroje dat