Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Hlučín (okres Opava)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 507016
NUTS5: CZ0805507016
LAU 1 (NUTS 4): CZ0805 - okres Opava
NUTS3: CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2: CZ08 - Moravskoslezko
Obec s pověřeným obecním úřadem: Hlučín
Obec s rozšířenou působností: Hlučín
Katastrální plocha (ha): 2114
Počet bydlících obyvatel k 2023: 13421
Nadmořská výška (m n.m.): 241
První písemná zpráva (rok): 1303

Informace

Samospráva

Městský úřad Hlučín      
Mírové náměstí 24      
74801 Hlučín   Starosta/tka: Pavel Paschek
    Telefon: 595020211
Pošta: Hlučín E-mail: podatelna@hlucin.cz
IČ: 00300063    
Úřední hodiny: Po,St:7-11.15,12-17; Út,Čt:7-11.15, 12-15; Pá:7-11.15, 12-13.30    
Telefon: 595 020 211    
Datová schránka: mfpbhkb E-mail: podatelna@hlucin.cz
Web: www.hlucin.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bobrovníky Darkovičky Hlučín

Základní sídelní jednotka díl

Bobrovníky Darkovičky Davidka
Hlučín-střed Hornická Jasénky
Jezero Malánky Markvartovická
Nový Stav Polanské Rovniny
Severní Staré Rovniny U Darkoviček
U domu kultury U Mýta Vinná Hora
Vinohradská Vrablovec Za statkem

Část obce díl

Bobrovníky Darkovičky Hlučín

Územně technická jednotka

UTJ Bobrovníky UTJ Darkovičky UTJ Hlučín

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Hlučíně
Čs. armády 52/1
74801
595021111
podatelna3211@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3211
Hygienická stanice Územní pracoviště Opava
Olomoucká 82
74601
553668841
podatelna.op@khsova.cz
www.khsova.cz/onas/uzemni-pracoviste-opava
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Opava
Praskova  194/11
74601
553698111
kp.opava@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/opava, https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Opava/Katastralni-pracoviste-Opava.aspx
Matriční úřad Městský úřad Hlučín - Matrika
Mírové nám. 23
74801
595020224
klimkova@hlucin.cz
www.hlucin.cz
Městský úřad Městský úřad
Mírové náměstí 24
74801
595 020 211
podatelna@hlucin.cz
www.hlucin.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Opava
Krnovská 2975/75
74698
553604111
posta.op@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/opava#obsah
Soud Okresní soud v Opavě
Olomoucká 27
74677
553759211
posta@osoud.opa.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=156&j=166&k=1601
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Opava
Lidická 23
74680
553607611
podatelna@osz.opa.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=70&j=80&k=827
Stavební úřad Městský úřad Hlučín - Odbor výstavby
Mírové nám. 23
74801
595020211
stavebni@hlucin.cz
www.hlucin.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12379
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Opava
Bochenkova  2712/4
74601
950142111
podatelna.op@uradprace.cz
www.uradprace.cz/opava
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hlučín
Čs. armády 52/1
74801
950142211
podatelna.op@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hlucin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kravaře
Bezručova 542/10
74721
950142261
podatelna.op@uradprace.cz
www.uradprace.cz/kravare
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vítkov
Luční 663
74901
950142241
podatelna.op@uradprace.cz
www.uradprace.cz/vitkov
Živnostenský úřad MÚ Hlučín - Odbor živnostenský úřad
Mírové nám.  23
74801
595020292
tietz@hlucin.cz
www.hlucin.cz

Euroregiony

Silesia

Účel: Zvýšení intenzity přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu, kultury a sportu, přeshraniční komunikace.
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Horní nám. 69, 746 26 Opava
Kraj: Středočeský kraj
Rok založení: 1998
Předseda: Ing. Jana Novotná Galuszková
Kontaktní telefon: 553 756 209 (předseda)
E-mail: info@euroregion-silesia.cz‍
WWW: euroregion-silesia.cz
Dokumenty: Stanovy Euroregionu Silesia-CZ, Stanovy Sdružení obcí povodí Horní Odry-PL, Smlouva o spolupráci,

MAS

Místní akční skupina Hlučínsko z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
Založeno: 27.10.2006
Kontaktní telefon: 737807293
E-mail: mashlucinsko@seznam.cz
WWW: www.mashlucinsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 13 421 1 952 8 544 810 3 010 13 421
Muži 6 583 990 4 346 371 1 209 6 641
Ženy 6 979 962 4 198 439 1 801 7 032

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 94 156 -83 304 327 -23 -85
Muži 65 117 -52 109 150 6 -93
Ženy 52 102 -50 138 172 21 -84

Data pro rok 2023

Počet sňatků 80
Počet rozvodů 20

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 14 346
z toho muži 6 950
z toho ženy 7 396

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 14 346
v tom ve věku 0-14 2 318
15-64 10 301
65 a více let 1 727

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 12 028
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 3 430
vyučení a stř. odborné bez mat. 4 930
úplné střední s maturitou 2 466
vyšší odborné a nástavbové 301
vysokoškolské 740

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 13 353
Cizinci s dlouhodobým pobytem 6
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 9
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 10

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 8 417
Nezjištěné vyznání 1 209

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 8 769
v tom zaměstnaní celkem 5 955
nezaměstnaní celkem 1 058

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 8 769
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 111
průmysl 1 913
stavebnictví 718
obchod,opravy motor. vozidel 824
doprava, pošty a telekomunikace 472
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 397
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 721

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 3 789
denně mimo obec 3 308
denně mimo obec nad 60min. 484

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 5 180
Cenzové domácnosti 5 816
v tom úplné rodiny 3 546
neúplné rodiny 705
nerodinné domácnosti 101
domácnosti jednotlivců 1 464

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 2 286
Trvale obydlené domy - rodinné domy 2 055
Neobydlené obydlené domy celkem 92
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 12
Průměrné stáří trvale obydlených domů 34
Domy podle vlastnictví soukromých osob 2 056
obce, státu 71
bytové družstvo - SBD 58
ostatní vlastnictví 93

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 2 286
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 1 755
vodovodem 2 274
plynem 2 090
ústředním topením 2 135

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 5 180
Trvale obydlené byty v rodin. domech 2 653
Neobydlené byty 267

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 5 180
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 2 130
v osobním vlastnictví 410
nájemní 1 230
člena bytového družstva 817

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 5 180
Byty podle vybavení plyn v bytě 4 833
vodovod v bytě 5 150
připojení na veřejnou kanalizační síť 4 459
ústřední topení, etážové topení 4 657
vlastní koupelna, sprchový kout 5 069

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 13 917
z toho muži 6 718
z toho ženy 7 199

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 13 917
v tom ve věku 0-14 2 044
15-64 9 449
65 a více let 2 392

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 11 873
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 2 436
vyučení a stř. odborné bez mat. 4 407
úplné střední s maturitou 2 832
vyšší odborné a nástavbové 394
vysokoškolské 1 272
nezjištěné vzdělání 415

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 6 467
v tom zaměstnaní celkem 5 764
nezaměstnaní celkem 703

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 6 467
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 47
průmysl 1 292
stavebnictví 483
obchod,opravy motor. vozidel 734
doprava a skladování 343
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 355
vzdělávání 358
zdravotní a sociální péče 408

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 2 646
denně mimo obec 2 107
Dojíždějící do zaměstnání 1 056
do škol 350

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 2 404
Obydlené rodinné domy 2 140
Obydlené bytové domy 231
Domy podle vlastnictví soukromých osob 2 125
obce, státu 32
spoluvlastnictví vlastníků bytů 122
nezjištěno 26

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 5 374
Obydlené byty v rodinných domech 2 818
Neobydlené byty 531

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 5 374
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 2 203
v osobním vlastnictví 667
nájemní 1 574
družstevní 206

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 5 374
Byty podle vybavení plyn v bytě 4 759
vodovod v bytě 5 092
připojení na veřejnou kanalizační síť 4 560
ústřední topení 4 869
etážové topení 191

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 297 49 1 20 96 8 51 95 49
Muži 112 26 0 13 52 3 25 52 25
Ženy 108 23 1 7 44 5 26 43 24

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 275
Muži 138
Ženy 137

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,219%
Muži 2,291%
Ženy 3,263%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 49

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé6
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost2
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa5
Zařízení lékárenské péče (lékárny)6

Data pro rok 2006

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 7
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ano 1
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 3
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 4
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 4
LDN Ne
Lekárna Ano 5
most Ano 5
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 10
Ordinace lékaře Ano 18
Parkoviště Ano 2
Policejní stanice Ano 2
Pošta Ano 3
Restaurace Ano 16
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 34
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ano 4
Sportoviště Ano 35
Škola Ano 12
Trafostanice Ano 11
Vodojem Ano 4

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola4
Zákl.škola pouze s 1.st.2
Zákl.škola s 1.a 2.st.5
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií1
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk1
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola1
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace Základní umělecká škola
Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace Střední škola
Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina
Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Střední škola
Mateřská škola Hlučín, Cihelní, příspěvková organizace Mateřská škola
Základní škola a mateřská škola Hlučín-Bobrovníky, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina
Základní škola a mateřská škola Hlučín-Darkovičky, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina
Základní škola Hlučín-Rovniny, okres Opava Základní škola, Školní družina
Základní škola dr. Miroslava Tyrše,|Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina
Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina
Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace Mateřská škola
Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Domovy pro seniory1
Domovy se zvláštním režimem1
Chráněné bydlení1
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace19
Akciové společnosti10
Obchodní společnosti310
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.2 494
Svobodná povolání91
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel20
Ostatní180

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců1 123
s 1-9 zaměst.- mikropodniky221
s 10-49 zaměst.- malé podniky49
s 50-249 zaměst.- střed.podn.13
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno1 727

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství44
B-E Průmysl celkem415
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl225
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného28
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa5
F Stavebnictví221
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid210
H Doprava a skladování55
I Ubytování; stravování a pohostinství79
J Informační a komunikační činnosti39
K Peněžnictví a pojišťovnictví41
L Činnosti v oblasti nemovitostí46
M Profesní; vědecké a technické činnosti246
N Administrativní a podpůrné činnosti34
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
P Vzdělávání40
Q Zdravotní a sociální péče40
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti53
S Ostatní činnosti156
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno73

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 114
Orná půda1 037
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady152
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)211
Pastviny29
Zemědělská půda1 400
Lesní půda256
Vodní plochy27
Zastavěné plochy118
Ostatní plochy313