Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Turnov

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

5109

LAU 1 (NUTS 4):

NUTS2:

CZ05 - Severovýchod

Celková výměra území (ha):

23 264

Počet bydlících obyvatel k 2023:

33 786

Počet obcí:

36

Zdroje dat