Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Liberecký kraj

Typ sídla:

Kraj

ZUJ (kód obce):

3077

NUTS2:

CZ05 - Severovýchod

Celková výměra území (ha):

316 342

Počet bydlících obyvatel k 2023:

450 728

Počet obcí:

215

Nejvýše položený bod (m n.m.):

1 435

Nejníže položený bod (m n.m.):

208

Zdroje dat