Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Frýdlant

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

5102

LAU 1 (NUTS 4):

NUTS2:

CZ05 - Severovýchod

Celková výměra území (ha):

34 936

Počet bydlících obyvatel k 2018:

24 482

Počet obcí:

18

Zdroje dat