Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Hradec Králové

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

5205

NUTS2:

CZ05 - Severovýchod

Celková výměra území (ha):

67 744

Počet bydlících obyvatel k 2023:

149 817

Počet obcí:

81

Zdroje dat