Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Královéhradecký kraj

Typ sídla:

Kraj

ZUJ (kód obce):

3085

NUTS2:

CZ05 - Severovýchod

Celková výměra území (ha):

475 910

Počet bydlících obyvatel k 2023:

556 949

Počet obcí:

448

Nejvýše položený bod (m n.m.):

1 602

Nejníže položený bod (m n.m.):

202

Zdroje dat