Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Neveklov (okres Benešov)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 530310
NUTS5: CZ0201530310
LAU 1 (NUTS 4): CZ0201 - okres Benešov
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Benešov
Obec s rozšířenou působností: Benešov
Katastrální plocha (ha): 5446
Počet bydlících obyvatel k 2023: 2769
Nadmořská výška (m n.m.): 413
První písemná zpráva (rok): 1285

Informace

Samospráva

Městský úřad Neveklov      
Nám. Jana Heřmana 80      
25756 Neveklov   Starosta/tka: Ladislav Trumpich
    Telefon: 317 741 321
Pošta: Neveklov E-mail:
IČ: 00232386    
Úřední hodiny: Po, St: 7.00-11.30, 12.15-17.00    
Telefon: 317 741 322    
Datová schránka: mssbcgw E-mail: mesto@neveklov.cz
Web: www.neveklov.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bělice Blažim nad Vltavou Dalešice nad Vltavou
Jablonná nad Vltavou Mlékovice u Neveklova Neštětice
Neveklov Přibyšice Zádolí u Neveklova

Základní sídelní jednotka díl

Bělice Blažim Borovka díl 1
Borovka díl 2 Chvojínek Dalešice
Dubovka Hůrka Kapinos díl 1 Hůrka Kapinos díl 2
Jablonná Kelce Lipka
Mlékovice Nebřich Neštětice díl 1
Neštětice díl 2 Neveklov Ouštice
Přibyšice díl 1 Přibyšice díl 2 Radslavice
Spolí Tloskov Zádolí

Část obce díl

Bělice Blažim Borovka
Chvojínek Dalešice Doloplazy
Dubovka Heroutice Hůrka Kapinos
Jablonná Kožlí Lipka
Mlékovice Nebřich Neštětice
Neveklov Ouštice Přibyšice
Radslavice Spolí Tloskov
Zádolí Zárybnice

Územně technická jednotka

UTJ Bělice UTJ Blažim nad Vltavou UTJ Dalešice nad Vltavou
UTJ Jablonná nad Vltavou UTJ Mlékovice u Neveklova UTJ Neštětice
UTJ Neveklov UTJ Přibyšice UTJ Zádolí u Neveklova

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Benešově
Tyršova 2074
25601
317759311
podatelna2103@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2103
Hygienická stanice Územní pracoviště Benešov
Černoleská 2053
25604
310014400
Khs-BN@khsstc.cz
khsstc.cz/benesov
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Benešov
Tyršova 1902
25616
317716450
kp.benesov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/benesov
Matriční úřad Městský úřad Neveklov - Matrika
nám. J.Heřmana 80
25756
317741322
mesto@neveklov.cz
www.neveklov.cz
Městský úřad Městský úřad
Nám. Jana Heřmana 80
25756
317 741 322
mesto@neveklov.cz
www.neveklov.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Benešov
Nádražní 2120
25601
317762111
posta.bn@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/benesov#obsah
Soud Okresní soud v Benešově
Masarykovo náměstí 223
25645
317763301
podatelna@osoud.ben.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-benesove
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Benešov
Poštovní 2079
25601
317723222
podatelna@osz.ben.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-benesov/kontakty/#:~:text=Okresní státní zastupitelství v Benešově Poštovní 2079 256,+420 317 723 197 ID datové schránky: 3ytahre
Stavební úřad Městský úřad Neveklov - Stavební úřad
náměstí Jana Heřmana 80
25756
317741417
mesto@neveklov.cz
www.neveklov.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13406
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Benešov
Dukelská 2080
25601
950101304
podatelna.bn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/benesov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vlašim
Lidická 1697
25801
950101211
podatelna.bn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/benesov#vlasim
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Votice
Komenského nám. 230
25901
950101221
podatelna.bn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/benesov#votice
Živnostenský úřad MÚ Benešov - Obecní živnostenský úřad
Masarykovo nám.  100
25627
312821287
stupkova@benesov-city.cz
www.benesov-city.cz

MAS

Posázaví o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Zámek Jemniště 1, 257 01 Postupice
Založeno: 25.3.2004
Kontaktní telefon: 723881081
E-mail: zemanova@posazavi.com
WWW: leader.posazavi.com

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 2 769 476 1 742 145 527 2 769
Muži 1 372 231 911 74 242 1 361
Ženy 1 319 245 831 71 285 1 320

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 21 31 -7 108 74 34 24
Muži 18 16 2 42 26 13 18
Ženy 14 8 6 33 26 48 13

Data pro rok 2023

Počet sňatků 7
Počet rozvodů 5

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 359
z toho muži 1 198
z toho ženy 1 161

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 359
v tom ve věku 0-14 367
15-64 1 640
65 a více let 352

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 992
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 706
vyučení a stř. odborné bez mat. 774
úplné střední s maturitou 373
vyšší odborné a nástavbové 45
vysokoškolské 81

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 2 126
Cizinci s dlouhodobým pobytem 12
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 916
Nezjištěné vyznání 365

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 715
v tom zaměstnaní celkem 1 058
nezaměstnaní celkem 55

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 715
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 140
průmysl 175
stavebnictví 157
obchod,opravy motor. vozidel 93
doprava, pošty a telekomunikace 68
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 71
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 186

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 545
denně mimo obec 430
denně mimo obec nad 60min. 58

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 744
Cenzové domácnosti 835
v tom úplné rodiny 509
neúplné rodiny 102
nerodinné domácnosti 18
domácnosti jednotlivců 206

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 497
Trvale obydlené domy - rodinné domy 442
Neobydlené obydlené domy celkem 239
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 137
Průměrné stáří trvale obydlených domů 52
Domy podle vlastnictví soukromých osob 431
obce, státu 26
bytové družstvo - SBD 11
ostatní vlastnictví 23

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 497
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 203
vodovodem 471
plynem 25
ústředním topením 327

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 744
Trvale obydlené byty v rodin. domech 491
Neobydlené byty 276

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 744
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 394
v osobním vlastnictví 56
nájemní 116
člena bytového družstva 73

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 744
Byty podle vybavení plyn v bytě 18
vodovod v bytě 715
připojení na veřejnou kanalizační síť 423
ústřední topení, etážové topení 571
vlastní koupelna, sprchový kout 683

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 541
z toho muži 1 294
z toho ženy 1 247

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 541
v tom ve věku 0-14 351
15-64 1 830
65 a více let 357

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 190
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 449
vyučení a stř. odborné bez mat. 790
úplné střední s maturitou 514
vyšší odborné a nástavbové 70
vysokoškolské 167
nezjištěné vzdělání 53

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 203
v tom zaměstnaní celkem 1 104
nezaměstnaní celkem 99

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 203
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 109
průmysl 151
stavebnictví 94
obchod,opravy motor. vozidel 113
doprava a skladování 45
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 59
vzdělávání 64
zdravotní a sociální péče 167

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 474
denně mimo obec 349
Dojíždějící do zaměstnání 86
do škol 160

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 561
Obydlené rodinné domy 507
Obydlené bytové domy 40
Domy podle vlastnictví soukromých osob 473
obce, státu 25
spoluvlastnictví vlastníků bytů 42
nezjištěno 7

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 861
Obydlené byty v rodinných domech 566
Neobydlené byty 353

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 861
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 470
v osobním vlastnictví 82
nájemní 179
družstevní 25

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 861
Byty podle vybavení plyn v bytě 37
vodovod v bytě 780
připojení na veřejnou kanalizační síť 508
ústřední topení 715
etážové topení 28

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 38 6 2 4 8 2 2 16 10
Muži 14 3 1 2 5 0 1 8 5
Ženy 15 3 1 2 3 2 1 8 5

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 34
Muži 18
Ženy 16

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 1,952%
Muži 1,329%
Ženy 1,925%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 2

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska3
Nemocnice1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa2
Zařízení lékárenské péče (lékárny)2

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 1
Brownfield pouze mapování Ano 8
ČOV Ano 3
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ano 2
Hasičská zbrojnice Ano 4
Herna Ano 1
Hospic Ne
Hřbitov Ano 4
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 2
Obecní úřad Ano 2
Obchod s potravinami Ano 6
Ordinace lékaře Ano 8
Parkoviště Ano 4
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 10
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 31
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 19
Škola Ano 3
Trafostanice Ano 16
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk1
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Obchodní akademie Neveklov Střední škola, Domov mládeže
Mateřská škola Neveklov, okres Benešov Mateřská škola
Základní škola Jana Kubelíka, Neveklov Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení1
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace5
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti32
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.513
Svobodná povolání12
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel45
Ostatní66

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců286
s 1-9 zaměst.- mikropodniky31
s 10-49 zaměst.- malé podniky7
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky1
Nezjištěno369

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství62
B-E Průmysl celkem93
B Těžba a dobývání1
C Zpracovatelský průmysl48
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného2
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa3
F Stavebnictví66
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid58
H Doprava a skladování14
I Ubytování; stravování a pohostinství11
J Informační a komunikační činnosti9
K Peněžnictví a pojišťovnictví4
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti35
N Administrativní a podpůrné činnosti4
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
P Vzdělávání10
Q Zdravotní a sociální péče4
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti12
S Ostatní činnosti26
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno11

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku5 446
Orná půda2 491
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady102
Ovocné sady12
Trvalé travní porosty (býv.louky)663
Pastviny85
Zemědělská půda3 267
Lesní půda1 684
Vodní plochy111
Zastavěné plochy66
Ostatní plochy318