Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Chrudim

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

5304

LAU 1 (NUTS 4):

NUTS2:

CZ05 - Severovýchod

Celková výměra území (ha):

74 618

Počet bydlících obyvatel k 2023:

85 508

Počet obcí:

86

Zdroje dat