Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Pardubický kraj

Typ sídla:

Kraj

ZUJ (kód obce):

3093

NUTS2:

CZ05 - Severovýchod

Celková výměra území (ha):

451 926

Počet bydlících obyvatel k 2023:

530 560

Počet obcí:

451

Nejvýše položený bod (m n.m.):

1 424

Nejníže položený bod (m n.m.):

201

Zdroje dat