Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Pardubice

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

5309

LAU 1 (NUTS 4):

NUTS2:

CZ05 - Severovýchod

Celková výměra území (ha):

40 931

Počet bydlících obyvatel k 2023:

135 309

Počet obcí:

56

Zdroje dat