Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Moravská Třebová

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

5308

LAU 1 (NUTS 4):

NUTS2:

CZ05 - Severovýchod

Celková výměra území (ha):

41 729

Počet bydlících obyvatel k 2023:

25 976

Počet obcí:

33

Zdroje dat