Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Králíky

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

5305

NUTS2:

CZ05 - Severovýchod

Celková výměra území (ha):

15 861

Počet bydlících obyvatel k 2023:

8 591

Počet obcí:

5

Zdroje dat