Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

okres Ústí nad Orlicí

Typ sídla:

Okres

ZUJ (kód obce):

40649

NUTS2:

CZ05 - Severovýchod

Celková výměra území (ha):

126 745

Počet bydlících obyvatel k 2023:

138 387

Počet obcí:

115

Nejvýše položený bod (m n.m.):

1 424

Nejníže položený bod (m n.m.):

239

Zdroje dat