Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Ústí nad Orlicí

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

5313

NUTS2:

CZ05 - Severovýchod

Celková výměra území (ha):

19 051

Počet bydlících obyvatel k 2023:

26 419

Počet obcí:

16

Zdroje dat