Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Beroun (okres Beroun)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 531057
NUTS5: CZ0202531057
LAU 1 (NUTS 4): CZ0202 - okres Beroun
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Beroun
Obec s rozšířenou působností: Beroun
Katastrální plocha (ha): 3125
Počet bydlících obyvatel k 2023: 21272
Nadmořská výška (m n.m.): 235
První písemná zpráva (rok): 1265
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Městský úřad Beroun      
Husovo nám. 68      
26643 Beroun   Starosta/tka: Soňa Chalupová
    Telefon: 311654113
Pošta: Beroun E-mail: starosta@muberoun.cz
IČ: 00233129    
Úřední hodiny: Po,St:8-17.00    
Telefon: 311 654 111    
Datová schránka: 2gubtq5 E-mail: posta@muberoun.cz
Web: www.mesto-beroun.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Beroun Hostim u Berouna Jarov u Berouna
Zdejcina

Část obce díl

Beroun-Centrum Beroun-Hostim Beroun-Jarov
Beroun-Město Beroun-Zavadilka Beroun-Závodí
Beroun-Zdejcina

Základní sídelní jednotka díl

Beroun-historické jádro I Beroun-historické jádro II Beroun-historické jádro III
Hostim Jarov K Vinici
Lištice Na Lukách Na ostrově
Na Veselé Plzeňské předměstí I Plzeňské předměstí II
Pod Hlinkami Pod Městskou horou Pod Ostrým
Pod Šibencem Pod Velkým Kosovem Ratinka
Sídliště Hlinky U dálnice U hýskovské silnice
U Litavky I U Máchovny V Pánvích
Vrchy Za Městskou horou Zavadilka
Závodí Zdejcina

Územně technická jednotka

UTJ Beroun UTJ Hostim u Berouna UTJ Jarov u Berouna
UTJ Zdejcina

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Berouně
Tyršova 1634
26645
311631303
podatelna2104@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2104
Finanční úřad Územní pracoviště v Hořovicích
Palackého náměstí 1417/32
26801
311540111
podatelna2109@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2109
Hygienická stanice Územní pracoviště Beroun
Politických vězňů 455
26644
311548831
Khs-BE@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-beroun
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Beroun
Politických vězňů 198/16
26601
311625147
kp.beroun@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/beroun
Matriční úřad Městský úřad Beroun - Matrika
Husovo nám. 68
26601
311654154
matrika@muberoun.cz
www.mesto-beroun.cz
Matriční úřad Úřad městyse Cerhovice - Matrika
nám. Kapitána Kučery 10
26761
311577509
starosta@cerhovice.cz
www.cerhovice.cz
Městský úřad Městský úřad
Husovo nám. 68
26643
311 654 111
posta@muberoun.cz
www.mesto-beroun.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Beroun
Okružní  511
26640
311690111
posta.be@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/beroun#obsah
Soud Okresní soud v Berouně
Wágnerovo náměstí 1249/3
26647
311604500
podatelna@osoud.ber.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-beroune
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Beroun
Wágnerovo náměstí 1249/2
26601
311630410
podatelna@osz.ber.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-beroun
Stavební úřad Městský úřad Beroun - Odbor výstavby
Husovo nám. 68
26601
311654251
vyst@muberoun.cz
www.mesto-beroun.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12430
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Beroun
Okružní 333/26
26601
950102111
podatelna.be@uradprace.cz
www.uradprace.cz/beroun
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hořovice
Pražská 4/7
26801
950102111
podatelna.be@uradprace.cz
www.uradprace.cz/horovice
Živnostenský úřad MÚ Beroun - Obecní živnostenský úřad
Politických vězňů  20
26601
311654111
posta@muberoun.cz
www.mesto-beroun.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 21 272 3 728 13 159 1 014 3 922 21 272
Muži 9 595 1 883 6 430 486 1 543 9 527
Ženy 10 389 1 845 6 729 528 2 379 10 333

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 189 208 -11 1 348 866 482 463
Muži 116 138 -22 539 321 269 196
Ženy 107 126 -19 487 343 567 125

Data pro rok 2023

Počet sňatků 105
Počet rozvodů 35

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 17 459
z toho muži 8 434
z toho ženy 9 025

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 17 459
v tom ve věku 0-14 2 740
15-64 12 346
65 a více let 2 373

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 14 719
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 3 222
vyučení a stř. odborné bez mat. 5 264
úplné střední s maturitou 4 119
vyšší odborné a nástavbové 545
vysokoškolské 1 280

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 16 641
Cizinci s dlouhodobým pobytem 123
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 52
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 20

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 2 962
Nezjištěné vyznání 1 275

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 12 598
v tom zaměstnaní celkem 8 575
nezaměstnaní celkem 586

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 12 598
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 106
průmysl 1 888
stavebnictví 898
obchod,opravy motor. vozidel 1 086
doprava, pošty a telekomunikace 757
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 713
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 977

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 4 003
denně mimo obec 2 986
denně mimo obec nad 60min. 608

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 6 866
Cenzové domácnosti 7 683
v tom úplné rodiny 3 875
neúplné rodiny 1 186
nerodinné domácnosti 132
domácnosti jednotlivců 2 490

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 2 251
Trvale obydlené domy - rodinné domy 1 755
Neobydlené obydlené domy celkem 299
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 73
Průměrné stáří trvale obydlených domů 50
Domy podle vlastnictví soukromých osob 1 795
obce, státu 120
bytové družstvo - SBD 20
ostatní vlastnictví 300

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 2 251
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 1 802
vodovodem 2 208
plynem 1 856
ústředním topením 1 680

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 6 866
Trvale obydlené byty v rodin. domech 2 043
Neobydlené byty 656

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 6 866
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 1 775
v osobním vlastnictví 2 132
nájemní 1 455
člena bytového družstva 1 045

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 6 866
Byty podle vybavení plyn v bytě 5 597
vodovod v bytě 6 762
připojení na veřejnou kanalizační síť 6 295
ústřední topení, etážové topení 5 463
vlastní koupelna, sprchový kout 6 591

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 18 819
z toho muži 9 054
z toho ženy 9 765

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 18 819
v tom ve věku 0-14 2 822
15-64 13 043
65 a více let 2 892

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 15 997
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 2 468
vyučení a stř. odborné bez mat. 4 689
úplné střední s maturitou 4 986
vyšší odborné a nástavbové 766
vysokoškolské 2 251
nezjištěné vzdělání 785

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 9 752
v tom zaměstnaní celkem 8 958
nezaměstnaní celkem 794

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 9 752
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 60
průmysl 1 646
stavebnictví 566
obchod,opravy motor. vozidel 1 079
doprava a skladování 655
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 631
vzdělávání 489
zdravotní a sociální péče 565

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 4 189
denně mimo obec 2 957
Dojíždějící do zaměstnání 2 588
do škol 1 396

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 2 643
Obydlené rodinné domy 2 074
Obydlené bytové domy 493
Domy podle vlastnictví soukromých osob 2 051
obce, státu 43
spoluvlastnictví vlastníků bytů 376
nezjištěno 70

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 7 705
Obydlené byty v rodinných domech 2 442
Neobydlené byty 960

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 7 705
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 1 968
v osobním vlastnictví 3 414
nájemní 1 081
družstevní 279

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 7 705
Byty podle vybavení plyn v bytě 5 454
vodovod v bytě 6 992
připojení na veřejnou kanalizační síť 7 214
ústřední topení 6 198
etážové topení 576

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 608 58 8 62 194 19 176 152 156
Muži 268 30 3 30 106 7 90 91 70
Ženy 265 28 5 32 88 12 86 61 86

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 555
Muži 227
Ženy 328

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 4,218%
Muži 3,794%
Ženy 4,874%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 198

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska2
Nemocnice1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé7
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost6
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa19
Zařízení lékárenské péče (lékárny)12
Dětský domov1

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 10
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ano 2
Dům s pečovatelskou službou Ano 3
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ano 13
Hospic Ne
Hřbitov Ano 3
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ano 1
Lekárna Ano 8
most Ano 27
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 13
Ordinace lékaře Ano 40
Parkoviště Ano 4
Policejní stanice Ano 1
Pošta Ano 2
Restaurace Ano 19
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 68
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 7
Sportoviště Ano 50
Škola Ano 22
Trafostanice Ano 19
Vodojem Ano 7

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola9
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.6
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií1
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk5
Počet škol v oboru nástavbového studia1
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola2
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky1
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy1

Data pro rok 2021

Školy

Katolická mateřská škola Mateřská škola
Základní umělecká škola Václava Talicha, Beroun, Husovo náměstí 77 Základní umělecká škola
Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 Střední škola
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem| státní jazykové zkoušky, Beroun, U Stadionu 486 Střední škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Domov mládeže
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun - Hlinky, Okružní 1404 Střední škola, Domov mládeže
Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102 Střední škola
Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace Základní škola, Střední škola, Školní družina, Speciálně pedagogické centrum
Dětský domov a Mateřská škola Beroun, příspěvková organizace Mateřská škola, Dětský domov, Speciálně pedagogické centrum
Mateřská škola Pod Homolkou 1601, Beroun Mateřská škola
Mateřská škola Sluníčko Beroun, Vladislava Vančury 1154 Mateřská škola
Mateřská škola Vrchlického 63, Beroun Mateřská škola
Jungmannova základní škola Beroun Základní škola, Školní družina
Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458 Základní škola, Školní družina
Základní škola, Beroun - Závodí, Komenského 249 Základní škola, Školní družina, Školní klub
2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335 Mateřská škola, Základní škola, Školní družina
Mateřská škola Beroun, Drašarova 1447 Mateřská škola
Mateřská škola Beroun, Tovární 44 Mateřská škola
Manažerská akademie, soukromá střední škola Střední škola
Soukromá základní umělecká škola Dr. Lidinské Základní umělecká škola
Mateřská škola Montessori Beroun a Základní škola s.r.o. Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Školní klub
Mateřská škola Kytka s.r.o. Mateřská škola
Mateřská škola Bublinky s.r.o. Mateřská škola
Dům dětí a mládeže Beroun, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže
Lesní mateřská škola Studánka Mateřská škola (lesní mateřská škola)

Sociální oblast

Azylové domy2
Domy na půl cesty1
Noclehárny1
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory2
Domovy se zvláštním režimem2
Chráněné bydlení2
Sociální poradny3
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace22
Akciové společnosti35
Obchodní společnosti867
Družstevní organizace10
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.3 874
Svobodná povolání180
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel37
Ostatní577

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců2 202
s 1-9 zaměst.- mikropodniky394
s 10-49 zaměst.- malé podniky85
s 50-249 zaměst.- střed.podn.25
s >249 zaměst.- velké podniky1
Nezjištěno3 060

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství85
B-E Průmysl celkem536
B Těžba a dobývání1
C Zpracovatelský průmysl318
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného23
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa10
F Stavebnictví405
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid495
H Doprava a skladování153
I Ubytování; stravování a pohostinství147
J Informační a komunikační činnosti193
K Peněžnictví a pojišťovnictví62
L Činnosti v oblasti nemovitostí148
M Profesní; vědecké a technické činnosti555
N Administrativní a podpůrné činnosti119
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
P Vzdělávání106
Q Zdravotní a sociální péče96
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti122
S Ostatní činnosti257
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno56

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku3 125
Orná půda536
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady168
Ovocné sady41
Trvalé travní porosty (býv.louky)267
Pastviny177
Zemědělská půda1 011
Lesní půda1 216
Vodní plochy55
Zastavěné plochy143
Ostatní plochy700