Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Jindřichov (okres Šumperk)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 536521
NUTS5: CZ0715536521
LAU 1 (NUTS 4): CZ0715 - okres Šumperk
NUTS3: CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2: CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem: Hanušovice
Obec s rozšířenou působností: Šumperk
Katastrální plocha (ha): 5170
Počet bydlících obyvatel k 2023: 1094
Nadmořská výška (m n.m.): 460
První písemná zpráva (rok): 1351

Informace

Samospráva

Obecní úřad Jindřichov      
Jindřichov 78      
78823 Jindřichov   Starosta/tka: Radek Schwarzer
    Telefon: 58 1625280
Pošta: Jindřichov u Šumperka E-mail: podatelna@obec-jindrichov.cz
IČ: 00302741    
Úřední hodiny: Po,St:7.30-11:30,12-17.00, Út,Čt:6:30-11:30,12-14:30, Pá.6:30-11:30,12-14    
Telefon: 583 231 362    
Datová schránka: gywbjdi E-mail: podatelna@jindrichovsu.cz
Web: www.jindrichovsu.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Habartice u Jindřichova Labe Nové Losiny
Pekařov Pleče Pusté Žibřidovice
Sklená

Základní sídelní jednotka díl

Habartice Jindřichov Jindřichov-sever
Jindřichov-východ Labe Nové Losiny
Pekařov Pleče Pusté Žibřidovice
Sklená

Část obce díl

Habartice Jindřichov Nové Losiny
Pusté Žibřidovice

Územně technická jednotka

UTJ Habartice u Jindřichova UTJ Labe UTJ Nové Losiny
UTJ Pekařov UTJ Pleče UTJ Pusté Žibřidovice
UTJ Sklená

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Šumperku
Gen. Svobody 2790/ 38
78701
583386111
podatelna3109@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3109
Hygienická stanice Územní pracoviště Šumperk
Nemocniční 1852/53
78701
583301500
podatelna@su.khsolc.cz 
www.khsolc.cz/dulezita-sdeleni/uredni-hodiny/sumperk
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Šumperk
Americká  479/2
78791
583312111
kp.sumperk@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/sumperk
Matriční úřad Městský úřad Hanušovice - Matrika
Hlavní 92
78833
583034428
byvalcova@mu-hanusovice.cz
www.hanusovice.info
Obecní úřad Obecní úřad
78
78823
583 231 362
podatelna@jindrichovsu.cz
www.jindrichovsu.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Šumperk
17. listopadu 19
78701
583302111
posta.su@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/olomoucky-kraj/sumperk#obsah
Soud Okresní soud v Šumperku
M. R. Štefánika  12
78773
583313911
podatelna@osoud.sup.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=187&j=197&k=1880
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Šumperk
M. R. Štefánika 12
78772
583310411
podatelna@osz.sup.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=100&j=110&k=1097
Stavební úřad Městský úřad Hanušovice - Stavební úřad
Hlavní 92
78833
583034437
podatelna@mu-hanusovice.cz
www.hanusovice.info, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13022
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Šumperk
M.R. Štefánika 1059/20
78701
950164111
podatelna.su@uradprace.cz
www.uradprace.cz/sumperk
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hanušovice
Hynčická 1
78833
950164461
podatelna.su@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hanusovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mohelnice
Olomoucká 353/83
78985
950164411
podatelna.su@uradprace.cz
www.uradprace.cz/mohelnice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Zábřeh
Spojovací 674/2
78901
950164211
podatelna.su@uradprace.cz
www.uradprace.cz/zabreh
Živnostenský úřad MÚ Šumperk - Obecní živnostenský úřad
Jesenická 31
78701
583388208
marek.pospisil@sumperk.cz
www.sumperk.cz

MAS

MAS Horní Pomoraví o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Hlavní 137/x, 788 33 Hanušovice
Založeno: 1.9.2006
Kontaktní telefon: 583285615
E-mail: info@hornipomoravi.eu
WWW: mashp.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1 094 143 714 80 239 1 094
Muži 593 71 410 40 105 603
Ženy 510 72 304 40 134 525

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 6 14 -4 29 23 6 -2
Muži 6 14 -8 4 13 -4 -17
Ženy 2 11 -9 6 17 1 -20

Data pro rok 2023

Počet sňatků 6
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 403
z toho muži 727
z toho ženy 676

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 403
v tom ve věku 0-14 290
15-64 935
65 a více let 178

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 113
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 441
vyučení a stř. odborné bez mat. 436
úplné střední s maturitou 168
vyšší odborné a nástavbové 22
vysokoškolské 19

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1 200
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 4
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 454
Nezjištěné vyznání 168

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 757
v tom zaměstnaní celkem 498
nezaměstnaní celkem 156

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 757
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 38
průmysl 301
stavebnictví 25
obchod,opravy motor. vozidel 26
doprava, pošty a telekomunikace 24
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 17
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 25

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 243
denně mimo obec 142
denně mimo obec nad 60min. 8

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 499
Cenzové domácnosti 569
v tom úplné rodiny 312
neúplné rodiny 79
nerodinné domácnosti 11
domácnosti jednotlivců 167

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 233
Trvale obydlené domy - rodinné domy 187
Neobydlené obydlené domy celkem 70
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 45
Průměrné stáří trvale obydlených domů 55
Domy podle vlastnictví soukromých osob 180
obce, státu 24
bytové družstvo - SBD 4
ostatní vlastnictví 22

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 233
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 42
vodovodem 221
plynem 94
ústředním topením 153

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 499
Trvale obydlené byty v rodin. domech 204
Neobydlené byty 82

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 499
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 155
v osobním vlastnictví 94
nájemní 147
člena bytového družstva 71

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 499
Byty podle vybavení plyn v bytě 137
vodovod v bytě 487
připojení na veřejnou kanalizační síť 220
ústřední topení, etážové topení 408
vlastní koupelna, sprchový kout 465

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 241
z toho muži 634
z toho ženy 607

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 241
v tom ve věku 0-14 192
15-64 846
65 a více let 198

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 049
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 347
vyučení a stř. odborné bez mat. 384
úplné střední s maturitou 192
vyšší odborné a nástavbové 17
vysokoškolské 28
nezjištěné vzdělání 73

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 520
v tom zaměstnaní celkem 362
nezaměstnaní celkem 158

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 520
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 33
průmysl 114
stavebnictví 20
obchod,opravy motor. vozidel 25
doprava a skladování 20
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 19
vzdělávání 16
zdravotní a sociální péče 14

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 119
denně mimo obec 103
Dojíždějící do zaměstnání 22
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 240
Obydlené rodinné domy 188
Obydlené bytové domy 43
Domy podle vlastnictví soukromých osob 160
obce, státu 19
spoluvlastnictví vlastníků bytů 32
nezjištěno 16

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 481
Obydlené byty v rodinných domech 211
Neobydlené byty 136

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 481
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 151
v osobním vlastnictví 76
nájemní 109
družstevní 66

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 481
Byty podle vybavení plyn v bytě 223
vodovod v bytě 424
připojení na veřejnou kanalizační síť 233
ústřední topení 346
etážové topení 55

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 54 12 1 2 25 3 26 21 8
Muži 27 4 1 9 2 13 8 3
Ženy 33 8 1 1 16 1 13 13 5

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 48
Muži 23
Ženy 25

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 6,723%
Muži 5,374%
Ženy 8,224%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 26

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska3
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 5
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 4
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 13
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 4
Ordinace lékaře Ano 2
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 8
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 13
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 10
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 17
Vodojem Ano 4

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti12
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.196
Svobodná povolání3
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel18
Ostatní15

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců83
s 1-9 zaměst.- mikropodniky13
s 10-49 zaměst.- malé podniky3
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno141

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství32
B-E Průmysl celkem39
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl19
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví14
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid7
H Doprava a skladování2
I Ubytování; stravování a pohostinství8
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví2
L Činnosti v oblasti nemovitostí2
M Profesní; vědecké a technické činnosti3
N Administrativní a podpůrné činnosti4
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče1
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti2
S Ostatní činnosti11
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno7

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku5 170
Orná půda475
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady17
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)1 215
Pastviny1 093
Zemědělská půda1 708
Lesní půda3 167
Vodní plochy27
Zastavěné plochy22
Ostatní plochy245