Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Hazlov (okres Cheb)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 554545
NUTS5: CZ0411554545
LAU 1 (NUTS 4): CZ0411 - okres Cheb
NUTS3: CZ041 - Karlovarský kraj
NUTS2: CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Obec s rozšířenou působností:
Katastrální plocha (ha): 2788
Počet bydlících obyvatel k 2023: 1530
Nadmořská výška (m n.m.): 550
První písemná zpráva (rok): 1224
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Hazlov      
Hazlov 31      
35132 Hazlov   Starosta/tka: Lenka Dvořáková
    Telefon: 354 595 397
Pošta: Hazlov E-mail: starostka@obechazlov.cz
IČ: 00253952    
Úřední hodiny: Po,St:7-17    
Telefon: 354 595 391    
Datová schránka: fi3beee E-mail: info@obechazlov.cz; podatelna@obechazlov.cz
Web: www.obechazlov.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Hazlov Lipná u Hazlova Otov u Hazlova
Polná u Hazlova Skalka u Hazlova Táborská
Výhledy

Základní sídelní jednotka díl

Hazlov Lipná Otov
Ovčárna Podílná Polná
Skalka Vlastislav Výhledy

Část obce díl

Hazlov Lipná Polná
Skalka Vlastislav Výhledy

Územně technická jednotka

UTJ Hazlov UTJ Lipná u Hazlova UTJ Otov u Hazlova
UTJ Polná u Hazlova UTJ Skalka u Hazlova UTJ Táborská
UTJ Výhledy

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Aši
Karlova 1858/ 13
35201
354403311
podatelna2402@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2402
Hygienická stanice Územní pracoviště Cheb
Hradební 516/16
35001
355328411
cheb.sekretariat@khskv.cz
www.khskv.cz/kontakty/kontakty_ch.htm
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Cheb
Nová 1452/2
35002
354548311
kp.cheb@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/cheb
Matriční úřad Obecní úřad Hazlov - Matrika
Hazlov 31
35132
731 655 377
info@obechazlov.cz
www.obechazlov.cz
Obecní úřad Obecní úřad
31
35132
354 595 391
info@obechazlov.cz; podatelna@obechazlov.cz
www.obechazlov.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Cheb
Obrněné brigády  30
35001
354419111
posta.ch@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/karlovarsky-kraj/cheb#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Chebu
Lidická 2
35096
377867550
podatelna@osz.chb.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=39&j=49&k=548
Soud Okresní soud v Chebu
Lidická 1
35060
 377867410
podatelna@osoud.chb.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=125&j=135&k=1322
Stavební úřad Městský úřad Aš - Stavební úřad
Kamenná 473/52
35201
354524231
mestoas@muas.cz
www.muas.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12315
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Cheb
Svobody  207/52
35002
950117301
podatelna.ch@uradprace.cz
www.uradprace.cz/cheb
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Aš
Vysoká 1783/24
35201
950117375
podpora.ch@uradprace.cz
www.uradprace.cz/as
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mariánské Lázně
Hlavní třída 661/140
35301
950117475
podatelna.ch@uradprace.cz
www.uradprace.cz/marianske-lazne
Živnostenský úřad MÚ Aš - Obecní živnostenský úřad
Kamenná 52
35201
354524285
donatova.radka@muas.cz
www.muas.cz

MAS

MAS 21, o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: K Nemocnici 2381/2, 350 02 Cheb
Založeno: 31.5.2006
Kontaktní telefon: 775910140
E-mail: podlipsky@mas21.cz
WWW: mas21.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1 530 199 1 020 85 313 1 530
Muži 785 107 550 40 141 772
Ženy 727 92 470 45 172 730

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 8 18 -11 68 60 8 -2
Muži 9 12 -3 49 25 15 21
Ženy 3 13 -10 23 21 16 -8

Data pro rok 2023

Počet sňatků 4
Počet rozvodů 4

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 595
z toho muži 783
z toho ženy 812

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 595
v tom ve věku 0-14 290
15-64 1 119
65 a více let 186

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 305
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 521
vyučení a stř. odborné bez mat. 507
úplné střední s maturitou 212
vyšší odborné a nástavbové 21
vysokoškolské 22

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1 319
Cizinci s dlouhodobým pobytem 28
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 7
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 3

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 367
Nezjištěné vyznání 136

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 011
v tom zaměstnaní celkem 765
nezaměstnaní celkem 49

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 011
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 34
průmysl 258
stavebnictví 61
obchod,opravy motor. vozidel 54
doprava, pošty a telekomunikace 51
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 45
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 49

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 489
denně mimo obec 390
denně mimo obec nad 60min. 4

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 543
Cenzové domácnosti 609
v tom úplné rodiny 339
neúplné rodiny 89
nerodinné domácnosti 17
domácnosti jednotlivců 164

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 293
Trvale obydlené domy - rodinné domy 249
Neobydlené obydlené domy celkem 26
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 15
Průměrné stáří trvale obydlených domů 59
Domy podle vlastnictví soukromých osob 253
obce, státu 14
bytové družstvo - SBD 2
ostatní vlastnictví 22

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 293
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 26
vodovodem 285
plynem 107
ústředním topením 213

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 543
Trvale obydlené byty v rodin. domech 281
Neobydlené byty 32

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 543
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 245
v osobním vlastnictví 132
nájemní 95
člena bytového družstva 32

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 543
Byty podle vybavení plyn v bytě 194
vodovod v bytě 533
připojení na veřejnou kanalizační síť 131
ústřední topení, etážové topení 430
vlastní koupelna, sprchový kout 490

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 573
z toho muži 795
z toho ženy 778

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 573
v tom ve věku 0-14 255
15-64 1 126
65 a více let 189

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 318
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 333
vyučení a stř. odborné bez mat. 484
úplné střední s maturitou 268
vyšší odborné a nástavbové 21
vysokoškolské 37
nezjištěné vzdělání 77

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 685
v tom zaměstnaní celkem 596
nezaměstnaní celkem 89

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 685
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 19
průmysl 187
stavebnictví 35
obchod,opravy motor. vozidel 33
doprava a skladování 33
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 32
vzdělávání 20
zdravotní a sociální péče 32

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 244
denně mimo obec 220
Dojíždějící do zaměstnání 124
do škol 6

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 321
Obydlené rodinné domy 280
Obydlené bytové domy 34
Domy podle vlastnictví soukromých osob 259
obce, státu 11
spoluvlastnictví vlastníků bytů 31
nezjištěno 10

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 553
Obydlené byty v rodinných domech 314
Neobydlené byty 88

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 553
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 250
v osobním vlastnictví 124
nájemní 106
družstevní 6

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 553
Byty podle vybavení plyn v bytě 229
vodovod v bytě 497
připojení na veřejnou kanalizační síť 397
ústřední topení 461
etážové topení 24

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 32 4 2 2 12 1 2 12 4
Muži 11 2 1 1 7 0 6
Ženy 10 2 1 1 5 1 2 6 3

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 32
Muži 15
Ženy 17

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,137%
Muži 1,685%
Ženy 3,617%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 6

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ano 2
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 9
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 3
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 6
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 6
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 17
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 9
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 8
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a mateřská škola Hazlov, okres Cheb, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti37
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.263
Svobodná povolání4
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel4
Ostatní26

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců101
s 1-9 zaměst.- mikropodniky25
s 10-49 zaměst.- malé podniky5
s 50-249 zaměst.- střed.podn.2
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno218

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství12
B-E Průmysl celkem50
B Těžba a dobývání2
C Zpracovatelský průmysl23
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného2
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa2
F Stavebnictví26
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid27
H Doprava a skladování9
I Ubytování; stravování a pohostinství16
J Informační a komunikační činnosti3
K Peněžnictví a pojišťovnictví7
L Činnosti v oblasti nemovitostí3
M Profesní; vědecké a technické činnosti3
N Administrativní a podpůrné činnosti4
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání4
Q Zdravotní a sociální péče1
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti5
S Ostatní činnosti13
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno2

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 788
Orná půda790
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady33
Ovocné sady3
Trvalé travní porosty (býv.louky)400
Pastviny122
Zemědělská půda1 225
Lesní půda1 214
Vodní plochy38
Zastavěné plochy23
Ostatní plochy288