Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Braňany (okres Most)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 567060
NUTS5: CZ0425567060
LAU 1 (NUTS 4): CZ0425 - okres Most
NUTS3: CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2: CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Most
Obec s rozšířenou působností: Most
Katastrální plocha (ha): 613
Počet bydlících obyvatel k 2023: 1191
Nadmořská výška (m n.m.): 253
První písemná zpráva (rok): 1239
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Braňany      
Bílinská 76      
43522 Braňany   Starosta/tka: Petr Škanta
    Telefon: 476732877
Pošta: Braňany E-mail: obec@branany.cz
IČ: 00265845    
Úřední hodiny: Po,St:7-17.00    
Telefon: 476 732 877    
Datová schránka: 4i2b6c6 E-mail: obec@branany.cz
Web: www.branany.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Braňany Kaňkov

Základní sídelní jednotka díl

Braňany Kaňkov

Část obce díl

Braňany Kaňkov

Územně technická jednotka

UTJ Braňany UTJ Kaňkov

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Mostě
2. náměstí 3300
43401
476135111
podatelna2510@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2510
Hygienická stanice Územní pracoviště Most
J.E.Purkyně 270/5
43464
477755410
sekretariat.mo@khsusti.cz
www.khsusti.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Most
Jana Kubelíka 223
43401
476149811
kp.most@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/most, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Ustecky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Most/Katastralni-pracoviste-Most.aspx
Matriční úřad Magistrát města Mostu - Matrika
Radniční 1/2
434
476448612
Miroslava.Pavlova@mesto-most.cz
www.mesto-most.cz
Obecní úřad Obecní úřad
Bílinská 76
43522
476 732 877
obec@branany.cz
www.branany.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Most
Báňská  284
43401
476131111
posta.mo@cssz.cz
OSSZ Most - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)
Soud Okresní soud v Mostě
Moskevská 2
43474
477104711
podatelna@osoud.mst.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=151&j=161&k=1556
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Most
Báňská 285
43476
477759111
podatelna@osz.mst.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=65&j=75&k=782
Stavební úřad Magistrát města Mostu - Odbor stavební úřad
Radniční 1/2
43401
476448111
osu@mesto-most.cz, posta@mesto-most.cz
www.mesto-most.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12465
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Most
tř. Budovatelů 1989
43401
950137111
podatelna.mo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/most-1
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Litvínov
Ke Střelnici 167 167
43601
950137201
podatelna.mo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/litvinov#litvinov
Živnostenský úřad Magistrát města Mostu - Obecní živnostenský úřad
Radniční 1
43401
476448328
Miroslava.Knizova@mesto-most.cz
www.mumost.cz

MAS

MAS Naděje o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Lišnice 42/x, 434 01 Most
Založeno: 16.1.2013
Kontaktní telefon: 775250233
E-mail: kamila.fridrichova@masnadeje.cz
WWW: www.masnadeje.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1 191 189 813 56 195 1 191
Muži 619 99 434 28 86 622
Ženy 581 90 379 28 109 574

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 6 18 -2 26 20 6 -6
Muži 4 9 -5 18 14 2 -1
Ženy 8 6 2 27 20 -3 9

Data pro rok 2023

Počet sňatků 9
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 169
z toho muži 608
z toho ženy 561

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 169
v tom ve věku 0-14 213
15-64 799
65 a více let 157

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 956
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 386
vyučení a stř. odborné bez mat. 408
úplné střední s maturitou 107
vyšší odborné a nástavbové 16
vysokoškolské 8

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1 058
Cizinci s dlouhodobým pobytem 3
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 3

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 154
Nezjištěné vyznání 155

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 872
v tom zaměstnaní celkem 434
nezaměstnaní celkem 140

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 872
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 26
průmysl 256
stavebnictví 22
obchod,opravy motor. vozidel 38
doprava, pošty a telekomunikace 18
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 29
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 27

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 308
denně mimo obec 225
denně mimo obec nad 60min. 15

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 460
Cenzové domácnosti 514
v tom úplné rodiny 261
neúplné rodiny 78
nerodinné domácnosti 10
domácnosti jednotlivců 165

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 140
Trvale obydlené domy - rodinné domy 87
Neobydlené obydlené domy celkem 21
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 9
Průměrné stáří trvale obydlených domů 56
Domy podle vlastnictví soukromých osob 86
obce, státu 52
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 140
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 98
vodovodem 140
plynem 11
ústředním topením 121

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 460
Trvale obydlené byty v rodin. domech 90
Neobydlené byty 49

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 460
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 84
v osobním vlastnictví 1
nájemní 366
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 460
Byty podle vybavení plyn v bytě 8
vodovod v bytě 459
připojení na veřejnou kanalizační síť 417
ústřední topení, etážové topení 430
vlastní koupelna, sprchový kout 446

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 157
z toho muži 587
z toho ženy 570

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 157
v tom ve věku 0-14 196
15-64 824
65 a více let 135

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 961
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 292
vyučení a stř. odborné bez mat. 420
úplné střední s maturitou 159
vyšší odborné a nástavbové 20
vysokoškolské 23
nezjištěné vzdělání 39

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 562
v tom zaměstnaní celkem 474
nezaměstnaní celkem 88

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 562
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 7
průmysl 155
stavebnictví 28
obchod,opravy motor. vozidel 30
doprava a skladování 30
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 17
vzdělávání 23
zdravotní a sociální péče 15

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 213
denně mimo obec 198
Dojíždějící do zaměstnání 37
do škol 4

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 155
Obydlené rodinné domy 101
Obydlené bytové domy 52
Domy podle vlastnictví soukromých osob 95
obce, státu 51
spoluvlastnictví vlastníků bytů 3
nezjištěno 5

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 493
Obydlené byty v rodinných domech 108
Neobydlené byty 30

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 493
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 88
v osobním vlastnictví 0
nájemní 366
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 493
Byty podle vybavení plyn v bytě 27
vodovod v bytě 459
připojení na veřejnou kanalizační síť 444
ústřední topení 466
etážové topení 1

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 26 2 2 2 9 2 10 11 6
Muži 14 1 4 1 7 4 2
Ženy 14 1 0 1 5 1 3 7 4

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 24
Muži 10
Ženy 14

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,952%
Muži 2,653%
Ženy 3,694%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 12

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 4
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 1
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 3
Ordinace lékaře Ano 3
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 3
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 22
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 11
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 4
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a Mateřská škola Braňany Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti16
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.195
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel4
Ostatní14

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců81
s 1-9 zaměst.- mikropodniky9
s 10-49 zaměst.- malé podniky3
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno137

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství8
B-E Průmysl celkem28
B Těžba a dobývání1
C Zpracovatelský průmysl20
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví10
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid17
H Doprava a skladování4
I Ubytování; stravování a pohostinství9
J Informační a komunikační činnosti4
K Peněžnictví a pojišťovnictví6
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti10
N Administrativní a podpůrné činnosti6
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti3
S Ostatní činnosti8
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno3

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku613
Orná půda112
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady11
Ovocné sady3
Trvalé travní porosty (býv.louky)27
Pastviny22
Zemědělská půda153
Lesní půda124
Vodní plochy2
Zastavěné plochy15
Ostatní plochy319