Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Hajnice (okres Trutnov)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 579211
NUTS5: CZ0525579211
LAU 1 (NUTS 4): CZ0525 - okres Trutnov
NUTS3: CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Trutnov
Obec s rozšířenou působností: Trutnov
Katastrální plocha (ha): 3171
Počet bydlících obyvatel k 2023: 1122
Nadmořská výška (m n.m.): 589
První písemná zpráva (rok): 1386

Informace

Samospráva

Obecní úřad Hajnice      
Hajnice 109      
54466 Hajnice   Starosta/tka: Petr Červený
    Telefon: 608532090
Pošta: Hajnice E-mail: ou.hajnice@cmail.cz
IČ: 00277827    
Úřední hodiny: Po,St:7-11.30; 12-17    
Telefon: 499 393 141    
Datová schránka: 8nwbkz5 E-mail: ou.hajnice@cmail.cz
Web: www.hajnice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Brusnice Dolní Žďár Hajnice
Horní Žďár Kyje u Hajnice Nesytá

Základní sídelní jednotka díl

Brusnice Dolní Žďár Dubový Dvůr
Hajnice Horní Žďár Kyje
Na Kyjích Nesytá Výšinka

Část obce díl

Hajnice Horní Žďár Výšinka

Územně technická jednotka

UTJ Brusnice UTJ Dolní Žďár UTJ Hajnice
UTJ Horní Žďár UTJ Kyje u Hajnice UTJ Nesytá

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Trutnově
Slezská 166
54101
499801111
podatelna2713@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2713
Hygienická stanice Územní pracoviště Trutnov
Úpická 117
54117
499829511
sekretariat.tu@khshk.cz
www.khshk.cz/articles.php?article_id=21
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Trutnov
Horská 822
54101
499316111
kp.trutnov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/trutnov
Matriční úřad Městský úřad Trutnov - Matrika
Slovanské nám. 165
54116
420499803211
buchtova@trutnov.cz
www.trutnov.cz
Obecní úřad Obecní úřad
109
54466
499 393 141
ou.hajnice@cmail.cz
www.hajnice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Trutnov
Faltisova 998
54101
499848311
posta.TU@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kralovehradecky-kraj/trutnov#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Trutnov
Horská 5
54111
499500500
podatelna@osz.tru.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=106&j=116&k=1151
Soud Okresní soud v Trutnově
Nádražní 106/5
54120
499840116
podatelna@osoud.tru.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=193&j=203&k=1934&d=14797
Stavební úřad Městský úřad Trutnov - Stavební úřad
Slovanské nám. 165
54116
499803186
podatelna@trutnov.cz
www.trutnov.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12350
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Trutnov
Horská 5
54101
950168111
podatelna.tu@uradprace.cz
www.uradprace.cz/trutnov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Dvůr Králové nad Labem
17. listopadu 2657
54401
950168200
podatelna.tu@uradprace.cz
www.uradprace.cz/dvur-kralove-nad-labem
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vrchlabí
Krkonošská 153
54301
499423611
podatelna.tu@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/vrchlabi
Živnostenský úřad MÚ Trutnov - Obecní živnostenský úřad
Slovenské nám. 165
54116
499803380
kopecky@trutnov.cz
www.trutnov.cz

MAS

Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Pod městem 624/x, 542 32 Úpice
Založeno: 21.3.2007
Kontaktní telefon: 777851871
E-mail: balcar@kjh.cz
WWW: www.kjh.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1 122 159 761 57 195 1 122
Muži 539 80 434 31 77 527
Ženy 509 79 327 26 118 506

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 6 4 0 47 42 5 7
Muži 3 13 -10 25 11 54 4
Ženy 3 3 0 13 13 13 0

Data pro rok 2023

Počet sňatků 4
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 880
z toho muži 475
z toho ženy 405

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 880
v tom ve věku 0-14 149
15-64 654
65 a více let 77

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 731
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 300
vyučení a stř. odborné bez mat. 287
úplné střední s maturitou 93
vyšší odborné a nástavbové 14
vysokoškolské 22

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 842
Cizinci s dlouhodobým pobytem 2
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 152
Nezjištěné vyznání 52

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 701
v tom zaměstnaní celkem 376
nezaměstnaní celkem 26

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 701
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 24
průmysl 215
stavebnictví 36
obchod,opravy motor. vozidel 22
doprava, pošty a telekomunikace 17
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 18
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 33

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 217
denně mimo obec 183
denně mimo obec nad 60min. 3

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 286
Cenzové domácnosti 317
v tom úplné rodiny 188
neúplné rodiny 49
nerodinné domácnosti 3
domácnosti jednotlivců 77

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 186
Trvale obydlené domy - rodinné domy 162
Neobydlené obydlené domy celkem 91
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 69
Průměrné stáří trvale obydlených domů 49
Domy podle vlastnictví soukromých osob 144
obce, státu 16
bytové družstvo - SBD 13
ostatní vlastnictví 13

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 186
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 20
vodovodem 184
plynem 13
ústředním topením 98

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 286
Trvale obydlené byty v rodin. domech 185
Neobydlené byty 96

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 286
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 128
v osobním vlastnictví 0
nájemní 99
člena bytového družstva 35

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 286
Byty podle vybavení plyn v bytě 20
vodovod v bytě 279
připojení na veřejnou kanalizační síť 66
ústřední topení, etážové topení 189
vlastní koupelna, sprchový kout 260

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 962
z toho muži 488
z toho ženy 474

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 962
v tom ve věku 0-14 168
15-64 679
65 a více let 112

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 794
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 182
vyučení a stř. odborné bez mat. 297
úplné střední s maturitou 134
vyšší odborné a nástavbové 15
vysokoškolské 43
nezjištěné vzdělání 55

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 414
v tom zaměstnaní celkem 383
nezaměstnaní celkem 31

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 414
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 20
průmysl 133
stavebnictví 27
obchod,opravy motor. vozidel 28
doprava a skladování 12
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 16
vzdělávání 20
zdravotní a sociální péče 29

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 144
denně mimo obec 126
Dojíždějící do zaměstnání 64
do škol 1

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 218
Obydlené rodinné domy 192
Obydlené bytové domy 20
Domy podle vlastnictví soukromých osob 172
obce, státu 22
spoluvlastnictví vlastníků bytů 9
nezjištěno 12

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 332
Obydlené byty v rodinných domech 217
Neobydlené byty 94

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 332
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 162
v osobním vlastnictví 32
nájemní 102
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 332
Byty podle vybavení plyn v bytě 54
vodovod v bytě 301
připojení na veřejnou kanalizační síť 54
ústřední topení 222
etážové topení 19

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 18 2 1 4 4 2 3 10 4
Muži 10 3 2 0 5 3
Ženy 10 1 0 1 2 1 3 5 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 17
Muži 9
Ženy 8

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,234%
Muži 2,653%
Ženy 2,446%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 2

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 2
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 12
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ano 4
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 3
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 11
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 9
Škola Ano 3
Trafostanice Ano 7
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a Mateřská škola Hajnice, okres Trutnov Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení1
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.179
Svobodná povolání7
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel14
Ostatní18

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců111
s 1-9 zaměst.- mikropodniky7
s 10-49 zaměst.- malé podniky3
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno118

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství27
B-E Průmysl celkem35
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl26
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného2
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví18
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid21
H Doprava a skladování2
I Ubytování; stravování a pohostinství4
J Informační a komunikační činnosti2
K Peněžnictví a pojišťovnictví5
L Činnosti v oblasti nemovitostí3
M Profesní; vědecké a technické činnosti15
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání3
Q Zdravotní a sociální péče2
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti3
S Ostatní činnosti12
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku3 171
Orná půda712
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady46
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)1 031
Pastviny211
Zemědělská půda1 789
Lesní půda1 212
Vodní plochy15
Zastavěné plochy20
Ostatní plochy135