Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Jihlava

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

6105

LAU 1 (NUTS 4):

NUTS2:

CZ06 - Jihovýchod

Celková výměra území (ha):

90 791

Počet bydlících obyvatel k 2023:

104 689

Počet obcí:

78

Zdroje dat