Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Nové Město na Moravě

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

6108

NUTS2:

CZ06 - Jihovýchod

Celková výměra území (ha):

29 286

Počet bydlících obyvatel k 2023:

19 412

Počet obcí:

30

Zdroje dat