Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

okres Žďár nad Sázavou

Typ sídla:

Okres

ZUJ (kód obce):

40690

NUTS2:

CZ06 - Jihovýchod

Celková výměra území (ha):

157 866

Počet bydlících obyvatel k 2023:

119 296

Počet obcí:

174

Nejvýše položený bod (m n.m.):

836

Nejníže položený bod (m n.m.):

256

Zdroje dat